Wnioski o świadczenia rodzinne będzie można złożyć on-line

Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359) umożliwi składanie wniosków o świadczenia rodzinne (wraz z załącznikami), wniosków w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, a także Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną.

Wnioski o świadczenia rodzinne, które będą składane na drodze elektronicznej, będą musiały być uwierzytelnione:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie będzie mogła złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, będzie mogła złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy bez konieczności osobistego udania się do urzędu ma zwiększyć dostępność świadczeń oraz ma zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom, jak np. jednoczesne pobieranie świadczeń w różnych gminach przez jedną osobę.

Nowelizacja umożliwia pozyskanie informacji o dochodzie rodziny w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umożliwia także dostęp do informacji z centralnej ewidencji pojazdów. Pozwoli to ośrodkowi pomocy społecznej na lepszą ocenę sytuacji majątkowej ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności