Wniosek w trybie „lex deweloper” w praktyce

Ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496; dalej: InwestMieszkU), do której przylgnęła nazwa Lex deweloper stworzyła obok warunków zabudowy, czy zapisów planu miejscowego nową podstawę starania się o pozwolenie na budowę. Mowa o uchwale lokalizacyjnej podejmowanej przez radę gminy na wniosek zainteresowanego inwestora. Daje ona możliwość starania się o realizację inwestycji m.in. na terenach, które w planach miejscowych nie pozwalają na budowę obiektów mieszkaniowych.

Z tej ścieżki skorzystała właśnie spółka Vantage Development, która jako jeden z pierwszych z deweloperów w Polsce złożyła wniosek w trybie InwestMieszkU.

Deweloper zdecydował się na wystąpienie o decyzję w trybie InwestMieszkU, bo na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją aktywność gospodarcza, więc nie ma możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na funkcję mieszkaniową. Pod koniec września rada miasta poinformowała spółkę, że jej wniosek nie będzie dalej rozpoznawany. Urząd uznał przedstawione dokumenty za niewystarczające i zdecydował o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Warto zaznaczyć, że dotąd żaden wniosek złożony w trybie InwestMieszkU w Polsce nie został rozpatrzony.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności