Wniosek gminy o zasiedzenie a informacja publiczna