Wniesienie przez gminę aportu do spółki komunalnej może korzystać z przedmiotowego zwolnienia od VAT

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 16.3.2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.24.2018.2.WN).

Organ interpretacyjny podkreślił, że czynność wniesienia aportu (w tym przypadku wniesienie przez gminę do komunalnej spółki z o.o. aportu w postaci sieci wodociągowej) co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU). W omawianej sprawie transakcji tej dokonała gmina będąca podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 VATU.

Trzeba jednak pamiętać o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od VAT, którym objęto m.in. (art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

2) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 14 VATU pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

1) wybudowaniu lub

2) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W omawianej sprawie pierwsze zasiedlenia miało miejsce 30.11.2011 r., a aport ma być dokonany w 2018 r., czyli minęły wspomniane wyżej 2 lata, w związku z czym w tym przypadku można skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności