Właściwość organu przy zmianie zezwolenia na zbieranie odpadów