Właściwość miejscowa organów podatkowych dotycząca spółek PGK

W rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych określono:

1) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów;

2) właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego;

3) właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

4) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.


W zmiany w rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych przede wszystkim dotyczą spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK). W sprawach opodatkowania:

1) PCC, w których właściwość miejscową organu podatkowego ustala się ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład PGK,

2) VAT, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład PGK,

3) PIT, w przypadku płatnika będącego spółką wchodzącą w skład PGK

- właściwym miejscowo organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU).


Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika, w przypadku spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej, ustala się według siedziby spółki dominującej w rozumieniu przepisów PDOPrU.

W przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez PGK organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń:

1) CIT, VAT oraz PCC, jeżeli podatnikiem jest spółka, która wchodziła w skład PGK,

2) podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku płatnika będącego spółką, która wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej

- do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez PGK, pozostaje organ podatkowy, który był właściwy dla tej grupy.


Ponadto, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w sprawach opłaty reklamowej - według miejsca usytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności