Właściciel zabytku płaci za odkrycie nowych elementów historycznych

Spółka C. zawarła z gminą miasta Jelenia Góra umowę na remont i przebudowę wnętrz zabytkowego, XVI-wiecznego zespołu klasztornego w Cieplicach k. Jeleniej Góry. Przedmiotem kontraktu miało być m.in. wykonanie nowoczesnej windy. W trakcie prac odkryto zabytkową klatkę schodową z barokowymi polichromiami. W tej sytuacji zaistniała konieczność radykalnej zmiany projektu prac i planów - winda została przeniesiona na zewnątrz, a zabytkowe schody i malowidła odnowiono oraz wykonano prace konserwatorskie.

Spółka C., po wykonaniu prac i ich odbiorze przez miasto zażądała zapłaty ponad 180 tys. zł za wykonanie nowych projektów i dodatkowych prac. Miasto odmówiło jednak zapłaty, twierdząc, że strony kontraktu umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, a to oznacza, że wypłata dodatkowych kwot ze względu na zwiększone koszta prac nie jest możliwa. Umowa była bowiem zawarta w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, co oznaczało, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac - zarówno projektowych, jak i budowlanych - a także do zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów. Za to miał otrzymać ryczałtowe wynagrodzenie.

Sądy różnie wyrokowały, jednak ostatecznie SN (wyrok z 7.4.2017 r., V CSK 481/16) nakazał ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd apelacyjny który wcześniej w całości oddalił roszczenia wykonawcy.

W sytuacji, gdy strony umawiają się na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, to nie mamy wówczas do czynienia z umową o roboty budowlane, zwłaszcza, że przedmiotem w tym wypadku nie była budowa, ale remont. Ale prace budowlane muszą być poprzedzone pracami nad projektem, z którym wiąże się obowiązek uzyskania szeregu zezwoleń przez właściwe organy władzy publicznej, zwłaszcza, że prace mają dotyczyć zabytkowej budowli.

Ważne
W takim wypadku - gdy kontrakt dotyczy remontu zabytku - nie można wymagać, aby nawet doświadczony przedsiębiorca musiał liczyć się z możliwością całkowitej zmiany projektów i koncepcji pracy, bo w zabytkowym budynku mogą być dokonane nowe odkrycia historyczne.

Artykuł 632 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) nie może być tu wprost zastosowany. Jeżeli remontowany obiekt zabytkowy należy do gminy czy miasta, które zamawia prace, to tą jednostkę samorządową obciążają też konsekwencje, także finansowe, związane ze zwiększonymi kosztami pracy i w efekcie koniecznością zapłaty wyższego wynagrodzenia za wykonane prace remontowe czy konserwatorskie, wynikające z ujawnienia nieznanych wcześniej właściwości tego obiektu, czy odkrycia nowych elementów zabytkowych - uznał SN.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności