Wkrótce pakiet zmian dla rodzin

Celem uchwalonych przez parlament zmian jest zachęcenie polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci, likwidacja barier w posiadaniu dzieci oraz wdrożenie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu. Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” przygotowanym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zatwierdzonym na początku kwietnia przez rząd.

Nowe przepisy dotyczą:

1) ułatwienia dla rodzin - dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowe przepisy zakładają bowiem ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia);

2) nowych zadań dla wojewodów - dobrą wiadomością jest również przekazanie wojewodom spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - pozostawały w gestii marszałków województw;

3) większej liczby żłobków - rodziny mają zyskać na tych zmianach, które stworzą warunki do powstania nowych żłobków oraz miejsc w istniejących już placówkach (niedostatki w tym zakresie powodują, że wiele rodziców nie jest w stanie pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym);

4) Karty Dużej Rodziny - zmiany obejmą również Kartę Dużej Rodziny, która ma stać się bardziej atrakcyjna, ponieważ będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej; chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfonie; dzięki tej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika; plastikowa karta pozostanie w obiegu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności