Wkrótce mijają terminy na wnioskowanie o zwiększenie subwencji oświatowej

Przedstawione przez MEN kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakładają, że w sytuacji, gdy po dniu sprawozdawczym, tj. po dniu 30.09.2019 r. wzrosła liczba zadań oświatowych, jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej na 2020 r. Termin składania wniosków w formie pisma adresowanego na Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej mija 15.10.2020 r.

W zakresie pomocy udzielanej JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez JST - z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

  • wnioski mogą być składane w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 9.10.2020 r. (dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły po zakończeniu marca 2020 r.),
  • w przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do 9.10.2020 r.

Warunkiem otrzymania pomocy jest to, by jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

W przypadku uzyskania przez JST pomocy w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez JST - nieprzekraczalny termin składania wniosków został ustalony na 30.10.2020 r. (przy czym decyduje data wpływu do MEN). Wsparcie dotyczy tylko budynków szkół (placówek), a nie obejmuje uszkodzeń innych obiektów, jak ogrodzenia, chodniki, boiska, czy place zabaw.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2020
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności