Wirginia drugim stanem z przepisami o ochronie danych osobowych

Przepisy nie obejmą każdego

Ustawa będzie miała zastosowanie jedynie do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe co najmniej 100 000 konsumentów oraz do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe co najmniej 25 000 osób, ale osiągających ponad połowę swoich dochodów poprzez sprzedaż tych danych.

Nowe prawo przyznaje konsumentom uprawnienia w zakresie kontroli nad procesem przetwarzania danych osobowych. Mogą oni potwierdzić, czy dany podmiot przetwarza ich dane osobowe oraz uzyskać do nich dostęp za pomocą zautomatyzowanego systemu. Jednocześnie osoby, których dane dotyczą będą mogły uaktualnić swoje dane, jak również żądać ich usunięcia. Podobnie, jak w unijnym systemie prawnym, konsumenci będą również uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, m.in. w celach marketingowych.

Administrator musi poinformować

Nowo uchwalone przepisy zobowiązują administratorów do przekazania podmiotom danych informacji na temat celów przetwarzania danych oraz do ograniczenia gromadzenia danych jedynie do tych niezbędnych dla założonych celów przetwarzania. Jednocześnie, administrator musi wskazać jakim podmiotom trzecim zamierza udostępnić dane osobowe oraz wyjaśnić w jakim celu to robi.

Uchwalona ustawa wprowadza możliwość ukarania administratora, w wysokości do 7500 dolarów (ok. 29 000 złotych) na jedną osobę poszkodowaną. Co ciekawe podmiot, który przetwarza dane może jednak uniknąć kary finansowej, jeżeli usunie uchybienia w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o naruszeniu od władz stanowych. Wszystkie pieniądze zgromadzone w wyniku nałożonych kar mają być przekazywane do funduszu ochrony prywatności konsumentów w celu wsparcia egzekwowania prawa.

Źródło:
https://www.grcworldforums.com/data-protection-and-privacy/virginia-becomes-second-us-state-to-enact-comprehensive-data-privacy-law/992.article
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności