Wierzyciel lepiej chroniony

Senacka Komisja Ustawodawcza chce wprowadzić zmiany w zasadach ustanawiania hipoteki przymusowej. W tym celu proponuje znowelizować kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece.

Projekt jest ściśle związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. Trybunał orzekł wtedy, że przepis przewidujący automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, jest zakresowo niekonstytucyjny. Chodziło o art. 7541 kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem Trybunału przepis ten nadmiernie ogranicza prawa majątkowe wierzyciela. Jednocześnie orzekł, że straci on ważność dopiero po upływie 18 miesięcy od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 30 czerwca 2018 r. W ten sposób dał czas parlamentowi na przygotowanie nowych przepisów.

Senacka komisja proponuje więc, by wspomniany już miesięczny termin wydłużyć o kolejny miesiąc, co oznacza, że wierzyciel miałby dwa miesiące. Dopiero po tym czasie dochodziłoby do wygaśnięcia hipoteki. Okres dwumiesięczny ma być liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie wierzyciela podlegające zabezpieczeniu hipoteką przymusową.

Zmiany pojawią się w art. 7541 KPC oraz w art. 111 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Projekt przewiduje również, że w razie zbiegu praw wierzycieli co do hipoteki ewentualna modyfikacja jej treści na korzyść jednego z nich może się odbyć jedynie za zgodą pozostałych.

Senatorowie chcą, by nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

—Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Senacie
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności