Więcej osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 – zmiany od 9.4.2021 r.

Z dniem 9.4.2021 r. weszło w życie Ministra Zdrowia z 9.4.2021 r.
w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. poz. 668).

Przepisy rozporządzenia rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego przeciwko COVID-19. Są to osoby wykonujące zawód:

  • lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;
  • fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego pod warunkiem  uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • kształcące się na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie
Ważne

Studenci będą mogli prowadzić kwalifikacje tylko pod nadzorem, m.in. lekarza.

Odnosząc się do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 przez fizjoterapeutów, farmaceutów, higienistki szkolne i diagnostów laboratoryjnych należy zaznaczyć, że warunkiem wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 jest uzyskanie przez powyżej wymienione zawody dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wprowadzone przepisy rozporządzenia są istotne dla podmiotów leczniczych i personelu medycznego ze względu na rozszerzenie grupy osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Wydaje się, że skutkiem poszerzenia grupy osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 będzie szybsza i efektywna realizacja szczepień przeciwko COVID-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności