Z dniem 9.4.2021 r. weszło w życie Ministra Zdrowia z 9.4.2021 r.
w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. poz. 668).

Przepisy rozporządzenia rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego przeciwko COVID-19. Są to osoby wykonujące zawód:

  • lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;
  • fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego pod warunkiem  uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • kształcące się na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie
Ważne

Studenci będą mogli prowadzić kwalifikacje tylko pod nadzorem, m.in. lekarza.

Odnosząc się do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 przez fizjoterapeutów, farmaceutów, higienistki szkolne i diagnostów laboratoryjnych należy zaznaczyć, że warunkiem wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 jest uzyskanie przez powyżej wymienione zawody dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wprowadzone przepisy rozporządzenia są istotne dla podmiotów leczniczych i personelu medycznego ze względu na rozszerzenie grupy osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Wydaje się, że skutkiem poszerzenia grupy osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 będzie szybsza i efektywna realizacja szczepień przeciwko COVID-19.