Więcej kontroli PIP dopiero ustaniu epidemii

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Głównego Inspektora Pracy o interwencję w sprawie przepisów wprowadzanych na mocy kolejnych odsłon Tarczy Antykryzysowej. Jego zdaniem te regulacje pozwoliły na znaczne ograniczenie praw pracowniczych.

Wymienił w tym kontekście możliwości:

  • zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

  • polecenie pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

  • zobowiązanie pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 151[5] § 2 zd. 2 KP pracy nie stosuje się;

  • polecenie pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Z tych możliwości korzystają nie tylko przedsiębiorstwa zapewniające funkcjonowanie np. szpitali, ale także branża rolno-spożywcza. Ponadto zmiany wprowadzono bez konsultacji społecznych i uprawnieniom pracodawców nie towarzyszą obowiązki w zakresie rekompensaty pracownikom wydłużonego czasu pracy.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek stwierdził, że po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego kontrole PIP są prowadzone w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. Czynności kontrolne w opisanych przez Rzecznika przypadkach będą przeprowadzone po “przywróceniu uprzednich zasad prowadzenia kontroli”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności