Wiceminister zdrowia: Fundusz Medyczny nie zabierze z NFZ

W planie finansowym Funduszu Medycznego są określone środki na trzy zakresy leków. Nie zostały one jednak ujęte w planie finansowym NFZ – precyzował podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Organizacje pacjentów i przedsiębiorców od kilku tygodni alarmowały, że nie wskazano źródeł 4 mld zł, jakie mają być rocznie przeznaczane na FM. I wyrażały obawę, że uszczuplą one środki na refundację znajdujące się w budżecie NFZ.

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła też sześć poprawek do ustawy refundacyjnej. Doprecyzowana ma zostać wprowadzana w projekcie definicja „technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej" jako technologii lekowej dopuszczonej do obrotu w procedurze centralnej po 1 stycznia 2017 r., spełniającej łącznie następujące warunki: do dnia wydania decyzji o objęciu refundacją nie była finansowana ze środków publicznych i została umieszczona w wykazie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLWWK).

– Wobec pierwotnie niejasnej definicji zaproponowano podejście analogiczne do zastosowanego do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLWPI) – tłumaczy Juliusz Krzyżanowski, adwokat z Baker McKenzie.

Usunięto stosowanie „ceny efektywnej" do wydania kolejnej decyzji refundacyjnej po wygaśnięciu wyłączności rynkowej i doprecyzowano, że cena efektywna stosowana będzie do wydawania decyzji dotyczącej kontynuacji refundacji tylko w przypadku TLWWK i TLWPI.

Ograniczono też, krytykowane przez wiele gremiów, rozszerzenie uprawnień Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Zgodnie z poprawką po podjęciu przez Komisję Ekonomiczną uchwały wnioskodawca nie będzie mógł wprawdzie dokonać zmiany wniosku (w tym zmiany ceny zbytu netto lub treści instrumentu dzielenia ryzyka – RSS), jednak w uzasadnionych przypadkach minister zdrowia przeprowadzi z wnioskodawcą dodatkowe negocjacje, gdy uzna to za konieczne ze względu na ochronę zdrowia i życia świadczeniobiorców oraz możliwości płatnicze NFZ.

Przywrócono również standardowe prawo strony postępowania administracyjnego do zawieszenia postępowania i doprecyzowano, że ograniczenie czasu trwania negocjacji do 30 dni, w podziale na maksymalnie trzy tury, dotyczyć ma tylko TLWWK i TLWPI.

Zdaniem mec. Krzyżanowskiego zmiany rozwiewają większość wątpliwości refundacyjnych.

– Teraz czekamy na ich dalsze procedowanie – mówi prawnik.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności