Weszły już w życie przepisy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Obowiązują już przepisy dotyczące utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN) oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które wejdą w jego skład. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań pod wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie+.

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również nadzorował najem mieszkań wybudowanych w tym programie, a w szczególności sprawdzał wysokości czynszów. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne , nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie, oraz liczby dni trwania naruszenia . Krajowy Zasób Nieruchomości ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji.

Ważne
Pozostała część przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11.9.2017 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności