Weryfikowanie wieku a ochrona danych osobowych

Weryfikacja wieku ma pozwolić chronić osoby poniżej 18 roku życia. Dlatego też w różnych aktach prawnych określono konieczność weryfikowania wieku. RODO wskazuje jaki jest minimalny wiek, w którym dziecko może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.

Najczęściej jednak gdy dochodzi do weryfikacji wieku oparta jest ona na deklaracji użytkownika. W takim wypadku trudno jedna stwierdzić, że do jakiejkolwiek weryfikacji faktycznie doszło. Niektóre europejskie kraje podjęły działania, które pozwalają na odpowiednią weryfikację wieku np. w Niemczech opracowano listę dostawców rozwiązań umożliwiających weryfikację wieku.

Tematem tym zajął się również francuski rząd jak i francuski organ ochrony danych (CNIL), które wydały odpowiedni dekret i opinię. Dokumenty w szczególności ukierunkowane są na organizację stron internetowych zawierających treści dla dorosłych, ale w szczególności opinia CNIL mogą się okazać pomocne dla podmiotów świadczących inne usługi, których użytkownicy powinni być ograniczani ze względu na wiek.

CNIL w swojej opinii nie daje prostej odpowiedzi w jaki sposób zgodnie z RODO weryfikować wiek użytkowników. Wskazuje przede wszystkim na ogólne zasady ochrony danych. Przede wszystkim system pozwalający na weryfikacje wieku powinien być zgodny z zasadą minimalizmu i dokładny, nie opierający się jedynie na oświadczeniu użytkownika. Jak również wskazuje, że stosowane na rynku rozwiązania są niezgodne z zasadami RODO.

Nie będzie zgodne z zasadami ochrony danych weryfikowanie wieku poprzez zbieranie kopii oficjalnych dokumentów tożsamości. Administratorzy nie powinni również korzystać z systemów, które szacują wiek użytkownika na podstawie analizy historii przeglądania. Jak również nieadekwatne byłoby zbieranie danych biometrycznych.

Obecnie w Wielkiej Brytanii prowadzone są prace nad opracowaniem systemu, który pozwoli na właściwą weryfikację wieku użytkowników. Projekt jest prowadzony przez brytyjski organ ochrony danych.

Również Komisja Europejska dofinansowuje projekty, które mają opracować system weryfikacji wieku oraz zgód wyrażonych przez rodziców. Pod koniec 2022 r. powinny być znane efekty tych prac.

Źródło: https://iapp.org/news/a/age-verification-and-data-protection-far-more-difficult-than-it-looks/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności