Wellbeing to jednak nie jednorazowa akcja jak szerzej znany wellness, ale ciągłe i dynamiczne zarządzanie poczuciem dobrostanu pracownika. Zarzadzanie to ukierunkowane jest na stan fizyczny, mentalny i emocjonalny osoby, a stąd już prosty wniosek, że dobre samopoczucie pracownika przekłada się na to, jak wykonuje on swoją pracę. Warto pamiętać, że satysfakcja i samopoczucie ludzi w danej organizacji (zakładzie pracy, firmie) to rezultat ich codziennych doświadczeń (tzw. employee experience) – im lepsze doświadczenia, tym wyższy poziom wellbeingu. O tym, jak ważne jest dobre samopoczucie pracownika dla wyników firmy, może świadczyć wyliczenie, że skutki złego stanu zdrowia pracowników kosztują firmy amerykańskie aż 225 miliardów dolarów rocznie!

Programy wellbeing to systematyczne i długofalowe aktywności, takie jak kilkuminutowe sesje ćwiczeń przy biurkach, które mają zapewnić minimalną porcję ruchu i zrelaksować ciało, do nawet cotygodniowych masaży prowadzonych w biurach. Często stosowane są również praktyki online, np.:

  • indywidualne konsultacje z psychologiem,
  • webinaria edukacyjne,
  • panele Q&A z ekspertami oraz
  • sesje jogi i treningi mindfulness.

Takie podejście to sposób na promowanie i poprawę zdrowia psychicznego pracowników poprzez budowanie ich odporności i zmniejszenie poziomu stresu. Jednak najważniejsze czynniki składające się na dobry stan (dobre samopoczucie pracownika) to bez wątpienia spójna i oparta o wartości kultura organizacyjna oraz wysokie kompetencje osób kierujących pracownikami. To także dobra atmosfera w pracy i pozytywna energia wpływająca na kreatywność i zaangażowanie każdego z zatrudnionych.