Nie tylko w Lasach Państwowych, ale i w prywatnych lasach prowadzona gospodarka ma uwzględniać dobro zwierząt. Wszyscy właściciele lasów będą musieli stosować wymagania dobrej gospodarki leśnej. To oznacza, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w lesie będzie trzeba przeprowadzić wizytację, by zidentyfikować i oznaczyć miejsca, w których występują gatunki chronione.

Ministerstwo Środowiska potrzebę wydania rozporządzenia uzasadnia tym, że tylko Lasy Państwowe stosują w swojej działalności zasady dobrej praktyki gospodarki leśnej . Jednak i one są tylko wewnętrznym dokumentem. Tymczasem nowe rozporządzenie obejmie wszystkich właścicieli lasów. A to zdaniem resortu środowiska ma lepiej chronić przyrodę, co dziś nie zawsze ma miejsce, np. w lasach prywatnych. Obecnie działania są dokonywane bez oglądania się na ochronę zwierząt czy roślin lub też okresy lęgowe ptaków.

Najważniejsze zakazy dotyczą następujących spraw:

  • zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych nie będzie można w okresie lęgowym wycinać drzew, na których są gniazda,
  • zwalone pnie czy wielkie kamienie w pobliżu zbiorników wodnych będą mogły być pozostawione w odległości 10m od linii brzegowej, by zwierzęta miały dostęp do wody,
  • drzewa z dziuplami w ogóle nie będą mogły być wycinane.
Ważne
Rozporządzenie określa też, że prace w lasach mają być tak prowadzone, by cieki wodne pozostawały w stanie naturalnym. Użycie chemii w celu ochrony lasu zostanie dopuszczone, tylko gdy inne metody nie znajdą zastosowania. W takim przypadku będzie się też trzeba kierować bezpieczeństwem ludzi, zwierząt i środowiska.