We wszystkich lasach nacisk na ochronę środowiska

Nie tylko w Lasach Państwowych, ale i w prywatnych lasach prowadzona gospodarka ma uwzględniać dobro zwierząt. Wszyscy właściciele lasów będą musieli stosować wymagania dobrej gospodarki leśnej. To oznacza, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w lesie będzie trzeba przeprowadzić wizytację, by zidentyfikować i oznaczyć miejsca, w których występują gatunki chronione.

Ministerstwo Środowiska potrzebę wydania rozporządzenia uzasadnia tym, że tylko Lasy Państwowe stosują w swojej działalności zasady dobrej praktyki gospodarki leśnej . Jednak i one są tylko wewnętrznym dokumentem. Tymczasem nowe rozporządzenie obejmie wszystkich właścicieli lasów. A to zdaniem resortu środowiska ma lepiej chronić przyrodę, co dziś nie zawsze ma miejsce, np. w lasach prywatnych. Obecnie działania są dokonywane bez oglądania się na ochronę zwierząt czy roślin lub też okresy lęgowe ptaków.

Najważniejsze zakazy dotyczą następujących spraw:

  • zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych nie będzie można w okresie lęgowym wycinać drzew, na których są gniazda,
  • zwalone pnie czy wielkie kamienie w pobliżu zbiorników wodnych będą mogły być pozostawione w odległości 10m od linii brzegowej, by zwierzęta miały dostęp do wody,
  • drzewa z dziuplami w ogóle nie będą mogły być wycinane.
Ważne
Rozporządzenie określa też, że prace w lasach mają być tak prowadzone, by cieki wodne pozostawały w stanie naturalnym. Użycie chemii w celu ochrony lasu zostanie dopuszczone, tylko gdy inne metody nie znajdą zastosowania. W takim przypadku będzie się też trzeba kierować bezpieczeństwem ludzi, zwierząt i środowiska. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności