Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej

Wnioski można składać od 1.7.2018 r.do dnia wskazanego przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK). Przy czym IOK poinformuje (na stronie www.efs.mrpips.gov.pl ), z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem, jako termin zakończenia naboru w ramach ostatniej rundy. Natomiast w ramach pierwszej rundy wnioski można składać do 31.8.2018 r.

Co ważne, wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

Ważne
Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Przewidziano na ten cel kwotę 44.564.317,74 zł.

Ważne
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na maj 2019 r.

Niezbędne dokumenty związane z aplikacją do konkursu są dostępne na stronie:

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności