Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1104 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 23.5.2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z przywołanego art. 13a ust. 1 PomocUkrainaU wynika, że minister właściwy do spraw informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) prowadzi w systemie teleinformatycznym bazę danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia przebywającym legalnie w Polsce zgodnie z przepisami PomocUkrainaU obywatelom Ukrainy. Minister jest też administratorem danych zgromadzonych w bazie (art. 13a ust. 2 PomocUkrainaU).

Organ gminy niezwłocznie wprowadza do bazy dane obejmujące:

  • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
  • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;
  • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.
Ważne

Działając na podstawie art. 2 ustawy z 27.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 930), Minister Cyfryzacji ustanowił termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie wspomnianej wyżej bazy danych na 27 maja 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności