Wdrożenie bezgotówkowej wypłaty wynagrodzenia w 3 krokach

KROK 1. Zawiadomienie pracowników o konieczności dokonania wyboru formy płatności

Pracodawca będzie miał 21 dni, licząc od 1.1.2019 r., na poinformowanie pracowników odbierających wynagrodzenie za pracę w gotówce, że muszą w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia podać numer rachunku płatniczego, na który będzie ono wypłacane albo złożyć wniosek o dalszą jego wypłatę do rąk własnych. Informację przekazuje w sposób u niego przyjęty, np. przez rozesłanie jej drogą e-mailową, publikację w intranecie lub przedstawienie zawiadomienia w tradycyjnej pisemnej formie.

Przykład zawiadomienia o wyborze formy wypłaty wynagrodzenia

Nowy Młyn, 11 stycznia 2019 r.

Arena sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: wyłącznie pracowników, którzy dotychczas otrzymują wynagrodzenie za pracę do rąk własnych.


1. Na podstawie art. 10 ustawy z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją informuję o obowiązku (dalej obowiązek):

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

2. Wykonanie obowiązku w postaci papierowej lub elektronicznej ma nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, czyli do 18.1.2019 r. (włącznie).

3. Brak wykonania obowiązku będzie równoznaczny z decyzją o utrzymaniu wypłat wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

Jan Kowalski Anna Nowak

Prezes zarządu Wiceprezes zarządu

Jeśli pracownik w odpowiedzi na zawiadomienie zdecyduje o pozostaniu przy gotówkowym odbiorze pensji, lecz po upływie 7-dniowego terminu będzie chciał otrzymywać ją na konto bankowe, może je podać pracodawcy. Będzie to traktowane jako oświadczenie o przejściu na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę. Niewykluczona jest także sytuacja odwrotna. Pracodawcy nie wolno zmuszać pracownika do wyboru którejkolwiek z obu dopuszczalnych prawem metod wypłaty wynagrodzenia.

KROK 2. Realizacja decyzji pracowników

Pracodawca musi respektować decyzję pracownika co do wyboru formy wypłaty wynagrodzenia: przelewać je na wskazane konto bankowe lub nadal wypłacać w gotówce. Jeśli po upływie 7-dniowego terminu na jej podjęcie nie otrzyma żadnej informacji od pracownika, wówczas ma obowiązek kontynuować wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika. Pracodawca wypłaca też w gotówce pensje, jeśli termin ich wypłaty przypada między 1.1.2019 r. a dniem otrzymania informacji z numerem rachunku płatniczego lub wniosku o wypłaty gotówkowe.

W razie zatrudniania nowych osób pracodawca będzie mógł wymagać od nich podania numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia bezgotówkowo. Pracownik może jednak zamiast spełnić to żądanie, złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W takim przypadku pracodawca musi wykonać jego wybór.

KROK 3. Aktualizacja przepisów wewnątrzfirmowych

Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową odbędzie się bez względu na to, czy i kiedy pracodawca zmodyfikuje regulamin pracy, a gdy go nie ma - inne przepisy wewnątrzfirmowe, jeśli umieścił w nich postanowienie dotyczące wypłaty wynagrodzenia do rąk pracownika jako podstawową metodę. Aktualizacja regulaminu pracy w takiej sytuacji jest jednak wskazana i wymaga od pracodawcy:

- uzgodnienia zmiany formy gotówkowej wypłaty wynagrodzenia na bezgotówkową jako podstawową z organizacją związkową działającą w jego firmie,

- samodzielnego zdecydowania w tej sprawie, gdy nie funkcjonują u niego związki zawodowe lub nie wypowiedziały się w ustalonym terminie,

- poinformowania pracowników o zmianie regulaminu pracy w sposób u niego przyjęty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności