W ciągu ostatnich miesięcy uchwalonych zostało wyjątkowo dużo nowych przepisów wpływających na funkcjonowanie firm.

Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS w 2022 roku wzrosną aż o 13%, a w przypadku nowych przedsiębiorców o 7,5%

Nowa składka zdrowotna

W 2022 roku czeka nas rewolucja w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Najważniejszą zmianą jest wprowadzony od 1 stycznia zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku, przez co realne obciążenie składką zdrowotną wzrośnie nawet 20-krotnie.

Z kolei od lutego całkowicie zmienia się sposób naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Większość przedsiębiorców zapłaci nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od osiąganych dochodów.

Składkę zdrowotną w ryczałtowej wysokości w 2022 roku zapłacą jedynie dwie grupy przedsiębiorców. Pierwszą z nich są osoby rozliczające się kartą podatkową, w przypadku których składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł miesięcznie. Drugą grupę stanowią osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym drugim przypadku dokładną wysokość składki zdrowotnej poznamy w drugiej połowie stycznia.

Składka zdrowotna za styczeń 2022

Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej zaczną obowiązywać dopiero począwszy od składki za miesiąc luty (płatnej w marcu). Oznacza to, że składkę zdrowotną za styczeń 2022 zapłacimy jeszcze w ryczałtowej wysokości, wyliczonej według starych zasad.

Stare zasady nie oznaczają jednak starej wysokości składki zdrowotnej. Od stycznia zmienia się podstawa wymiaru składki, w związku z czym składka zdrowotna za styczeń będzie wyższa od poprzedniej składki za grudzień. Wysokość nowej składki zdrowotnej za styczeń 2022 wciąż pozostaje jednak nieznana. Poznamy ją w drugiej połowie stycznia.

 Obowiązkowe deklaracje do ZUS

Zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej pociągnęła za sobą również inne zmiany. Składka zdrowotna obliczana na podstawie dochodu powoduje konieczność comiesięcznego informowania ZUS o osiągniętych dochodach. Począwszy od marca 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą zatem do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie będą się automatycznie klonować, tak jak do tej pory. Każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Pierwszą deklarację o dochodzie (za miesiąc luty) złożymy w marcu 2022 roku. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2022 roku, piszemy na tej stronie.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Comiesięczne deklaracje składane do ZUS to jednak nie koniec nowych obowiązków nałożonych na małe firmy od 2022 roku. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała dokonać również rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Rozliczenie służyć będzie do wykazania różnic między składką należną za cały rok, a sumą rzeczywiście zapłaconych składek miesięcznych.

Nowy termin opłacania składek ZUS

Od lutego 2022 roku zmieniają się terminy płatności składek ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały więcej czasu na opłacenie składek. Dotychczasowy termin płatności, tj. 10. lub 15. dzień miesiąca, w nowym stanie prawnym zmienia się na 20. dzień miesiąca.

Po raz pierwszy nowy termin płatności zastosujemy w odniesieniu do składek za miesiąc styczeń 2022, które opłacić możemy w terminie do 20 lutego 2022 r.

Wyższa kwota wolna od podatku

Zmiany podatkowe uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzają wyższą kwotę wolną od podatku. Od 2022 roku kwota wolna wyniesie 30 tys. zł. Tak jak do tej pory, kwota wolna nie znajdzie jednak zastosowania u wszystkich przedsiębiorców.

Od stycznia 2022 r. podwyższeniu ulega również wartość progu podatkowego. Dotychczasowy próg na poziomie 85 tys. zł podwyższony zostaje do wartości 120 tys. zł. Oznacza to, że przy rozliczeniu według skali podatkowej, niższa stawka podatku na poziomie 17% znajdzie zastosowanie do dochodów w wysokości 120 tys. zł. Z kolei wyższa stawka, tj. 32% stosowana będzie jedynie do nadwyżki ponad wspomniane 120 tys. zł.

Ulga dla klasy średniej

W związku ze zwiększeniem obciążeń fiskalnych związanych z nową składką zdrowotną, nowe przepisy wprowadzają tzw. ulgę dla klasy średniej.

Celem nowej ulgi jest zrekompensowanie pewnej grupie osób podwyżki składki zdrowotnej tak, aby całokształt zmian podatkowych pozostał dla nich neutralny finansowo. Ulga dla klasy średniej dostępna będzie również dla niektórych przedsiębiorców.

Składka po terminie nie pozbawi już zasiłku

Zmiany nastąpią również w zakresie przyznawanych przez ZUS świadczeń chorobowych. Od 2022 roku zarówno zasiłek chorobowy, jak i zasiłek opiekuńczy nie będą już uzależnione od terminowego opłacania składek.

Obowiązująca dotychczas zasada, zgodnie z którą ZUS odmawiał przyznania zasiłku z powodu nawet jednodniowego opóźnienia w zapłacie składki chorobowej, przestała już obowiązywać. Począwszy od stycznia 2022 roku, składka chorobowa opłacona po terminie nie pozbawi nikogo prawa do zasiłku.

Źródło:

zus.pl