Ważne zmiany w zakresie ochrony zdrowia zwierząt!

Głównym celem ustawy jest poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie obowiązujących regulacji w tym zakresie jak i wprowadzenie regulacji nowych, m.in. dotyczących obowiązków myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

  • ustawa nakłada na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, w związku z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących, obowiązki analogiczne do obowiązków nałożonych na posiadaczy zwierząt. Dotyczą one m.in. przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz konieczności udzielania informacji, wyjaśnień i niezbędnej pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej;
  • powiatowy lekarz weterynarii uzyska uprawnienie do nakazania posiadaczowi gospodarstwa, w drodze decyzji administracyjnej, podjęcia działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie odstrzału;
  • zmiany ułatwiające dokonywanie odstrzału sanitarnego związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt także na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz w ich otulinach;
  • umożliwia organom Inspekcji Weterynaryjnej wprowadzenie w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania.
Ważne
Ustawa wprowadza sankcje karne i administracyjne za naruszenia ustanowionych nakazów i zakazów w celu zwalczania lub zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności