Ważne zmiany w prawie ochrony środowiska!

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druk 1127) wprowadza szereg zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, które będą skutkowały zmienionym sposobem finansowania ochrony środowiska. Województwa stracą kontrolę nad funduszami, w których dochody są generowane w regionie i do tej pory były wykorzystywane na wspieranie działań ekologicznych na ich obszarze.

Zmiany doprowadzą do centralizacji w wydawaniu środków na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym realizowane przez przedsiębiorców, często działających lokalnie.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400a ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod]), odbywało się w sposób zdecentralizowany, tak aby uczynić zadość zasadzie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. To w jednostkach samorządu terytorialnego jest zgromadzona odpowiednia wiedza, która może być wykorzystana w prawidłowej dystrybucji środków zgromadzonych w funduszach tak, aby prawidłowo wydatkować środki publiczne. Te podstawy funkcjonowania finansowania ochrony środowiska w projekcie poselskim ulegają znaczącemu naruszeniu.

Ważne
Należy zwrócić uwagę na lokalny, regionalny charakter wojewódzkich funduszy, które w systemie prawa zostały uznane za samorządowe osoby prawne (art. 400 ust. 2 PrOchrŚrod). Utworzonych 16 podmiotów, będących samorządowymi osobami prawnymi, pozwala je zakwalifikować, do zbiorczej kategorii publicznych osób prawnych, ściśle powiązanych z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności