Ważne zmiany w prawie o rybołówstwie morskim

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian polegających między innymi na uchyleniu przepisów dotyczących zbiorczych kwot połowowych oraz zmianie przepisów dotyczących przekazywania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych .

Ustawa z 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim:

  • uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora. Ustawa pozostawia jedynie możliwość przekazywania kwot połowowych lub dni połowowych przez danego armatora statku rybackiego pomiędzy jego statkami;
  • wydłuża termin rezygnacji przez armatora z całości lub części, przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym, indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych do dnia 15 lipca (dotąd był to dzień 30 czerwca);
  • uchyla przepisy dotyczące zbiorczej kwoty połowowej;
  • uchyla regulacje określające limity zdolności połowowej poszczególnych segmentów floty rybackiej w związku z tym, że przepisy polskie były bardziej rygorystyczne w tym zakresie niż przepisy Unii Europejskiej, a także w związku z niezrealizowaniem celów dotychczasowych regulacji;
  • wprowadza zwolnienie kapitana statku rybackiego o długości poniżej 8 m z obowiązku wpisywania do raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub przełowionych organizmów morskich.
Ważne
Ustawa dodatkowo obniża opłatę skarbową od pozwolenia na prowadzenie połowów ze statku oraz uchyla przepisy dotyczące centrum pierwszej sprzedaży. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności