Celem ustawy jest wprowadzenie zmian polegających między innymi na uchyleniu przepisów dotyczących zbiorczych kwot połowowych oraz zmianie przepisów dotyczących przekazywania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych .

Ustawa z 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim:

  • uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora. Ustawa pozostawia jedynie możliwość przekazywania kwot połowowych lub dni połowowych przez danego armatora statku rybackiego pomiędzy jego statkami;
  • wydłuża termin rezygnacji przez armatora z całości lub części, przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym, indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych do dnia 15 lipca (dotąd był to dzień 30 czerwca);
  • uchyla przepisy dotyczące zbiorczej kwoty połowowej;
  • uchyla regulacje określające limity zdolności połowowej poszczególnych segmentów floty rybackiej w związku z tym, że przepisy polskie były bardziej rygorystyczne w tym zakresie niż przepisy Unii Europejskiej, a także w związku z niezrealizowaniem celów dotychczasowych regulacji;
  • wprowadza zwolnienie kapitana statku rybackiego o długości poniżej 8 m z obowiązku wpisywania do raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub przełowionych organizmów morskich.
Ważne
Ustawa dodatkowo obniża opłatę skarbową od pozwolenia na prowadzenie połowów ze statku oraz uchyla przepisy dotyczące centrum pierwszej sprzedaży.