Ważne zmiany w prawie o efektywności energetycznej

Celem ustawy z 20.5.2016r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 831) jest stymulowanieinwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty. W efekcie ma to wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz innowacyjność, efektywność ekonomiczną i konkurencyjność polskiej gospodarki. Ustawa wchodzi w życie 1.10.2016 r.

Z uwagi na ograniczone w czasie – do 31.12.2017 r. – obowiązywanie dotychczasowej ustawy z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2167 ze zm.), uchwalono nową ustawę, która określa zasady:

opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej,

realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii,

przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

nakładania kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy,

oraz

zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.

Ważne
Prawo unijne wymaga wprowadzania istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej (wejście w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE; Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012).

Oszczędności energii finalnej ma zapewnić system świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:

1) realizacji przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej lub

2) uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu) lub

3) uiszczenia opłaty zastępczej, w zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności