Ważne zmiany w prawie dla użytkowników wieczystych!

Senacka Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt nowelizacji ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tzw. ustawy przekształceniowa). Na tej podstawie, do końca 20018 r. będzie można wykupić grunty pod blokami, które są w użytkowaniu wieczystym.

Senatorowie proponują, by z przekształcenia tego prawa na podstawie ustawy mogły skorzystać osoby fizyczne, które były użytkownikami wieczystymi od 13.10 2005 r . pod warunkiem, że chodzi o nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, z garażami, albo przeznaczone na tego rodzaju cele. Dotyczy to także użytkowników nieruchomości rolnych z wyłączeniem tych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w warunkach zabudowy na inne cele aniżeli rolne. Jednocześnie projekt uchyla przepis, który nie pozwalał skorzystać z ustawy przekształceniowej m.in. Polskiemu Związkowi Działkowców.

Wnioski w sprawie wykupu będzie można składać tylko do końca 2018 r. Mogą to zrobić albo użytkownicy wieczyści, albo ich następcy prawni. Projekt nie wprowadza jednak żadnych nowych bonifikat przy przekształceniu.

Ważne
Użytkownicy wieczyści będą mieli roszczenie o wykup gruntu na własność na podstawie tej ustawy. Natomiast te osoby, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, będą mogły liczyć dodatkowo na 50% bonifikatę w opłacie za przekształcenie. Natomiast z tego rodzaju upustu nie skorzystają użytkownicy wieczyści gminnych działek. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności