Dzień 25 maja 2022 r. to ważny termin dla podatników odnośnie złożenia stosownych deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych. W tym dniu upływa termin na:

 • wpłaty podatku akcyzowego;
 • wpłaty podatku od niektórych instytucji finansowych;
 • wpłaty podatku od sprzedaży detalicznej;
 • wpłaty podatku od towarów i usług;
 • wpłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-4/AKC-4zo;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-EN;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-ST/AKC-STn;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WG;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WW;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych FIN-1;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-12;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-13;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-27;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-8;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-9M;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-UE;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/MS;
 • złożenia deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/RG;
 • złożenia jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług JPK_V7M.

.Źródło: Ministerstwo Finansów