Waszyngton wprowadza zasady regulujące rozpoznawanie twarzy przy pomocy technologii

Używanie nowoczesnych technologii umożliwiających identyfikację twarzy stanowi sferę problematyczną i nieuregulowaną prawnie w sposób jednoznaczny. Dopuszczalność innowacyjnych narzędzi tego typu była interpretowana różnorodnie przez rządy państwowe. Nowe prawo uchwalone w Waszyngtonie ma zagwarantować, by technologia spełniała cel, jakim jest ochrona społeczeństwa. Narzędzie to musi jednak zostać wdrożone w sposób, który umożliwi poszanowanie praw podstawowych.
Władze stanowe wprowadzą technologię rozpoznawania twarzy po przeprowadzeniu testów polegających na ocenie dokładności oraz ewentualnej nierówności w działaniu usługi pod kątem różnic pomiędzy subpopulacjami. Dystrybutorzy oprogramowania będą zobligowani do ujawnienia informacji o wszelkich zgłoszeniach i skargach dotyczących funkcjonowania usługi.
Ustawa kładzie duży nacisk na przejrzystość działania Sztucznej Inteligencji. Przed wprowadzeniem technologii do użytku właściwe władze będą musiały poinformować społeczeństwo o konkretnych celach, które będą realizowane w ramach użytkowania technologii. Publiczne oświadczenie woli stanowi nowy model rozliczalności. Agencje wykorzystujące omawiane rozwiązania, będą zobligowane określić zasady zarządzania danymi oraz zapewnić adekwatne środki zabezpieczeń cybernetycznych.
Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w ramach rozpoznawania twarzy z użyciem technologii spoczywać będzie na wyszkolonym personelu, a nie na Sztucznej Inteligencji. Ma to za zadanie zapewnić uniknięcie wydawania decyzji opartych na fałszywych wynikach.
Akt normatywny ma za zadanie zapewnić ochronę swobód obywatelskich. Ogranicza on w znacznym stopniu możliwość używania technologii rozpoznawania twarzy przez organy publiczne. Dodatkowo władze będą zobligowane do ujawnienia faktu wykorzystania omawianej technologii oskarżonym przed rozpoczęciem procesu. Umożliwi to zakwestionowanie jej użycia w sytuacji, gdy będzie ona wadliwa.

Źródło: https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/03/31/washington-facial-recognition-legislation/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności