Warunki i sposób ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

Rozporządzenie określa warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem:

1) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,

2) szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.).

Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska ustalono jako sumę kosztów analiz i wykonania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska. Rozporządzenie określa również, w załączniku, wykaz współczynników odpowiadających poszczególnym czynnościom związanym z analizą albo wykonaniem pomiarów, w tym pobieraniu próbek.

Natomiast koszty ponoszone w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej ustalono jako iloczyn stawki jednostkowej, stanowiącej równowartość 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w IV kwartale roku poprzedzającego dzień zakończenia czynności szacowania wielkości emisji, ogłaszanego przez Prezesa GUS) oraz liczby godzin przepracowanych przez inspektora w związku z wykonywaniem czynności szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej; rozpoczętą godzinę pracy liczy się jako godzinę pełną.

W razie wykonywania czynności szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej przez więcej niż jednego inspektora, koszty ponoszone w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji ustala się jako sumę kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji przez poszczególnych inspektorów.

Do ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska rozpoczętych i niezakończonych przed 20.8.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności