W 2015 r. zastaw będzie mógł być ustanowiony na rzeczy lub prawie majątkowym, których wartość w dniu ustanowienia zastawu wynosi co najmniej 12 400 zł.