Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt przewiduje mieszaną waloryzację emerytur w 2023 r., tj. mechanizm procentowo-kwotowy, czyli wzrost najniższej emerytury i renty o 13,8 % – nie mniej niż 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł brutto. Obecnie jest to 1338,44 zł brutto. Należy podkreślić, że finalna wysokość waloryzacji będzie ogłoszona na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku, jest ona uzależniona od wysokości inflacji a inflacja emerycka jest liczona na trochę innych zasadach od powszechnej. Obecnie rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji wynosić będzie około 113,8%, a ostateczna wysokość będzie znana po podaniu przez Prezesa GUS rzeczywistych wskaźników inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. ale już dzisiaj można założyć, że będzie to więcej niż 113,8%.

Najważniejsze elementy przyjętej przez Radę Ministrów ustawy

W przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł. o taką kwotę też wzrośnie najniższa emerytura.

Najniższe świadczenia zostaną podwyższone do:

  • 1588,44 zł – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;
  • 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy wzrośnie o co najmniej 187,50 zł.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Emerytury osób, które nie posiadają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Podwyższenie świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu 250 zł do kwoty świadczenia przedemerytalnego.

Dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.

Do 3046,29 zł podwyższona zostanie miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.