W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono 3 000 000 zł. Projekty w ramach tego programu mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 10.2.2017 r.

Szczegóły dotyczące programu, w tym niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania–z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/programu-oslonowego-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/