W wykazie bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego przybyły 2 biblioteki