W wykazie bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego przybyły 2 biblioteki

W wykazie bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, figurują obecnie:

1) Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,

2) Biblioteka Narodowa w Warszawie,

3) Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu,

4) Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

5) Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

6) Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,

7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Po zmianie do wykazu dołączy:

1) Biblioteka Śląska w Katowicach,

2) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Rozporządzenie MKiDN z 4.7.2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 797 ze zm.) określa wiele czynności dotyczących organizacji i ochrony narodowego zasobu bibliotecznego. Czynności te dotyczą m.in.:

1) wyodrębnienia części zbioru należącego do narodowego zasobu ze zbiorów biblioteki,

2) podziału narodowego zasobu na poszczególne kategorie (m.in. rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, grafiki i matryce do ich wykonania oraz plakaty, fotografie, filmy oraz ich negatywy, rękopisy, kolekcje biblioteczne itd.),

3) prowadzenia ewidencji elektronicznej narodowego zasobu.

Czynności tych:

1) Biblioteka Śląska w Katowicach dokona do 31.12.2020 r.;

2) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie dokona do 31.12.2022 r.

Ponadto biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu. Narodowy zasób podlega też szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

1) przechowywania,

2) kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,

3) udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

- które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

Ważne
Obie biblioteki dołączone do wykazu dokonają czynności w tym zakresie w terminie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, czyli do 11.8.2018 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności