W walce z COVID-19 pieniądze z koncesji na alkohol można przeznaczyć na zakup komputerów

Jedna z gmin w województwie świętokrzyskim zadała pytanie, czy niewykorzystane pieniądze, zgromadzone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, można przeznaczyć na zakup komputerów dla pracowników, świadczących pracę w trybie zdalnym? Wysłanie pracowników na tzw. „home office” wynikało, jak zaznaczyła gmina, z występowania zachorowań na COVID-19 oraz kwarantanny pracowników urzędu.

Odpowiadając na to pytanie (sygn. WI.54,66,2020) Izba wskazała, że art. 15qc KoronawirusU stanowi, że do 31.12.2020 r. wójt, burmistrz, prezydent miasta może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W tej sytuacji ważne jest zdefiniowanie pojęcia "przeciwdziałania COVID-19". W odpowiedzi RIO wskazała, że art. 2 KoronawirusU rozumie przez to "wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych".

Kolejny artykuł tej ustawy pozwala pracodawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w czasie trzech miesięcy po ich odwołaniu na to, by polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Takie polecenie można wydać, jeśli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy w tym trybie. Po stronie pracodawcy jest zapewnienie narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną.

Z tego powodu RIO uznała, że przytoczone w jej odpowiedzi przepisy pozwalają na wykorzystanie środków uwzględnionych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ochroną pracowników przed zachorowaniami.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności