W specjalnej strefie można manipulować amortyzacją

Obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej nie jest unikaniem opodatkowania, nawet jeżeli przedsiębiorca osiągnie w związku z tym korzyść podatkową. Taka korzyść nie jest bowiem sprzeczna z celem ustawy podatkowej – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej.

To szósta wydana przez niego opinia, a druga w tej samej sprawie dotyczącej obniżania stawek amortyzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych. Poprzednia została wydana 19 lutego 2019 r. (sygn. DKP4.8011.7.2018.). Pisaliśmy o niej w artykule „Trzecia opinia zabezpieczająca to glejt dla firm z SSE” (DGP nr 37/2019).

O najnowszą wystąpił przedsiębiorca, któremu zależało na przesunięciu w czasie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu na okres przypadający po upływie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE lub po wykorzystaniu dostępnego limitu pomocy publicznej (w zależności od tego, który z tych momentów nastąpiłby wcześniej).

Szef KAS potwierdził, że takie postępowanie nie jest sprzeczne z prawem. Wyjaśnił, że zakres obniżki, a także dobór środków trwałych, w stosunku do których ma być zmniejszona stawka amortyzacji, zależą wyłącznie od podatnika. – Ustawodawca nie narzuca żadnych warunków, które należy spełnić, aby obniżenie stawki było skuteczne – stwierdził organ. Dodał, że jedyny wymóg dotyczy terminów, w których można tego dokonać. W tym przypadku nie ma bowiem dowolności. Zgodnie z przepisami zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Organ zwrócił uwagę na to, że działanie podatnika nie zwiększy wartości odpisów amortyzacyjnych, a jedynie zostanie wydłużony czas ich dokonywania. Szef KAS przyznał, że umożliwi to podatnikowi efektywniejsze wykorzystanie udzielonej pomocy publicznej, ale – jak potwierdził – przemawiają za tym okoliczności natury gospodarczej i ekonomicznej.

Poprzednia opinia zabezpieczająca była wydana na rzecz firmy, która planowała czasowo obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych nawet do 1 proc. Dzięki temu mogłaby przedłużyć amortyzację i zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych w 2027 r., już po wygaśnięciu zezwolenia na działalność w SSE. Tłumaczyła, że pozwoli jej to czasowo (w trakcie działalności w strefie) zwiększyć dochód zwolniony od podatku, a w przyszłości zapłacić niższy CIT.

Szef KAS również nie uznał tego za sztuczne działanie.

O opinię zabezpieczającą występują przedsiębiorcy, którzy chcą się zabezpieczyć przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania (opłata wynosi 20 tys. zł).

Fiskus ma prawo sięgnąć po tę klauzulę, gdy głównym lub jednym z głównych celów danej czynności było uzyskanie korzyści podatkowej, a sposób działania był sztuczny (art. 119a – 119zfn ordynacji podatkowej). ©℗

Podatnik ma prawo decydować, dla jakich środków trwałych obniżyć stawkę amortyzacji i o ile. To nie jest sztuczne działanie.

Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 11 grudnia 2019 r., sygn. DKP2.8011.1.2019

Agnieszka Pokojska
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności