W specjalnym, podjętym w czwartek stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów, by po zmianie ustawy nie wyrażali zgody na kandydowanie w jej skład.

W ocenie Rady, aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi kompetencję do wyboru sędziów w skład KRS „zostały ocenione jako naruszające konstytucję”. Identyczny apel wystosowały do sędziów kilka dni temu sędziowskie stowarzyszenia. Tymczasem procedura wyboru do nowej KRS ruszyła 4 stycznia, kiedy to w Monitorze Polskim ukazało si obwieszczenie marszałka Sejmu o zgłaszaniu kandydatów do Rady. —a.ł.