W senacie trwają prace nad projektem zmiany ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu nowelizacja ma na celu wprowadzenie na gruncie tzw. ustaw procesowych (KPA, KPC, KPK, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony sposób pisma procesowego (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,129.html).
Istotą zmiany w odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego jest doprecyzowanie kwestii zachowania terminu procesowego na gruncie tej ustawy. Dotychczasowy art. 57 ust. 5 ma być zmieniony w pkt. 2, 4, 6. Po tej zmianie odpowiednio termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej; złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu.

Projekt skierowano do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności