W rozliczeniu podatkowym za 2017 r. korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową

Odliczeniu podlegają również poniesione koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Preferencja ta nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, ale mogą z niej korzystać jedynie podatnicy będący mikroprzedsiębiorcą, małymi lub średnimi przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyższy limit odliczenia

Limity odliczeń w ramach ulgi na badanie i rozwój (tzw. koszty kwalifikowane), o której mowa w art. 26e ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) za rok 2017 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Daje to możliwość wyższego odliczenia od podstawy opodatkowania.

Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami limit w 2017 r. wynosi 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30% dla kosztów osobowych i z 20% dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych (zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. było to 10%).

Wydłużenie okresu dokonania odliczenia

Poniesione koszty kwalifikowane można odliczyć w dłuższym okresie. Co do zasady odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podatnik poniósł stratę, to może on dokonać odliczenia pozostałej części niewykorzystanej ulgi na działalność rozwojową w zeznaniu podatkowym składanym w kolejnych 6 latach podatkowych (do końca 2016 r. były to tylko 3 lata).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności