Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umów terminowych. Jednak w praktyce, skutki nowych przepisów będą odczuwalne dopiero po 20 marca 2013 r.

Po nowelizacji, zasadą jest, że za okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych, czyli umów na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy, świadectwo pracy należy wystawiać raz na 24 miesiące.

Jedynie gdy w momencie upływu 24 miesięcy od pierwszego zatrudnienia terminowego zatrudnienia trwa jeszcze terminowa umowa o pracę, należy poczekać na jej zakończenie i wystawić świadectwo pracy z chwilą zakończenia tej umowy.

Nowe zasady stosuje się do umów zawieranych od 21 marca 2011 r. Jak więc nietrudno policzyć, po raz pierwszy obowiązek wydania świadectwa pracy na nowych zasadach może powstać z upływem 20 marca 2013 r.

Przykład
21 marca 2011 r. pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony obejmujący 2 lata. Umowa ulega rozwiązaniu 20 marca 2013 r. Niezależnie od tego, czy pracodawca będzie dalej zatrudniał tego pracownika a także niezależnie od rodzaju umowy zawartej z tym pracownikiem, obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje z upływem 20 marca 2013 r.

Z uwagi na powyższe, w marcu 2013 r. warto dokonać przeglądu terminowych umów o pracę zawieranych po raz pierwszy od 21 marca 2011 r.

Poniżej, znajdziecie Państwo szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad wydawania świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego oraz wiele innych, przydatnych materiałów związanych z wydawaniem świadectwa pracy.