W lipcu miały zakończyć się prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym

Kodeks urbanistyczno-budowlany to w założeniu jego twórców kompleksowa regulacja, zakładająca osiągnięcie trzech głównych celów:

1) przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego;

2) usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego;

3) zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej resortu infrastruktury i budownictwa, nowa redakcja kodeksu jest również odpowiedzią na raport NIK. Kodeks realizuje wnioski raportu NIK mające na celu wskazanie kierunków zmian regulacji z zakresu planowania przestrzennego. Przypomniano także, że kodeks realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), porządkuje hierarchię aktów planowania przestrzennego oraz ich powiązania z innymi aktami określającymi sposób zagospodarowania terenu oraz tworzy sprzężenia zwrotne między planowaniem ogólnym i sektorowym, zapewniające zachowanie zgodności między dokumentami w rozsądnym wymiarze czasowym.

W trakcie posiedzenia poruszono m.in. następujące kwestie:

1) założenia kodeksu, zgodnie z którymi realizacja inwestycji na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nie może powodować niemożności wykorzystania nieruchomości sąsiednich w sposób dotychczasowy;

2) kategoryzacji obiektów budowlanych, dzięki której w sposób jasny i czytelny będzie możliwe określenie obowiązków i wymogów związanych z realizacją danej inwestycji (wprowadzenie podziału na poszczególne kategorie ma pozwolić na określenie w sposób precyzyjny kręgu stron postępowania, co ma wyeliminować wątpliwości pojawiające się na podstawie obowiązujących przepisów);

3) rozwiązań dotyczących problematyki odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, przy podkreśleniu, że za sporządzony projekt budowlany i zamieszczone w nim rozwiązania odpowiada projektant (wskazano na wprowadzone w kodeksie nowe rozwiązania dotyczące sytuowanie inwestycji, które rozwiążą również kwestie dotyczące zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń i budynków);

4) związane z wprowadzeniem okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, w tym celu i założeń planowanej zmiany.

Wiceminister przypomniał, że kodeks poddano pogłębionym konsultacjom publicznym i poinformował, że zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem 2018 r. kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności