Pismo nr 14577 w sprawie ujednolicenia regulaminów warunków studiowania na uczelniach wyższych