Pismo nr 13675 w sprawie niespójności systemowej zachodzącej pomiędzy art. 38 § 2 K.k. i art. 64 § 1 i 2 K.k.