VIII/13675/2017 – Pisma urzędowe ministerstw z dnia 02-08-2017