Pojęcie interesu prawnego w rozumieniu przepisu art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) ma szersze znaczenie, niż interesu prawnego w rozumieniu art….