VI Forum Instytucji Kultury „Instytucje kultury a samorządy terytorialne – uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne”

Rozwój kultury w Polsce jest jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, które powinny ją w jak najskuteczniejszy sposób promować i wspierać. Podczas szkolenia omówione zostaną modele kooperacji samorządów lokalnych z instytucjami kultury. Przedstawione zostaną efektywne i skuteczne rozwiązania umożliwiające instytucjom i samorządom ustalenie najlepszego lokalnie modelu współpracy. Forum ma na celu omówienie relacji pomiędzy administracją a instytucjami kultury oraz wyjaśnienie wpływu regulacji prawnych na funkcjonowanie instytucji kultury.
Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów z możliwością dyskusji i konsultacji.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/ikst/formularz_pr10.php PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/ikst/index.php a w nim:
  • Instytucje kultury w systemie sprawowania władzy przez samorządy terytorialne.
  • Muzea oraz inne instytucje kultury w polityce lokalnej i regionalnej samorządów.
  • Wydatki samorządu terytorialnego na kulturę oraz na organizacje pozarządowe. Współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi instytucjami kultury.
  • Relacje pomiędzy administracją a instytucjami kultury. Autonomia Instytucji kultury w warunkach podporządkowania formalnego władzom samorządowym. Samodzielność decyzyjna dyrektorów (kierownictwa) instytucji kultury.
  • Zasady mecenatu państwa nad kulturą a współpraca jednostek kultury z władzami samorządowymi.
  • Cyfrowe repozytoria dla instytucji kultury. Projekty- narzędzia-metody.
  • Uwarunkowania prawne współpracy instytucji kultury z władzami samorządowymi. Wpływ ustawy z 15 stycznia 2015 r. na funkcjonowanie instytucji kultury.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych