VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M – zmiany od 1.11.2019 r.

Od 1.11.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Ich zmiana wynika ze zmian wprowadzonych do VATU, tj. rozszerzenie stosowania pakietu paliwowego i obowiązku stosowania podzielonej płatności przez niektórych podatników VAT.

Nowe rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do nich do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych podatników.

Stanowi to wykonanie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej zawartej w art. 99 ust. 14 VATU, w związku ze zmianami wprowadzonymi do VATU ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) oraz ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Te zmiany obejmują m.in. znaczne rozszerzenie stosowania pakietu paliwowego – chodzi o liczbę towarów, które są objęte tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu WNT, a także obowiązek stosowania przez niektórych podatników mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniu VAT. Zatem zmiany w praktyce będą się odnosić się do podatników objętych tzw. pakietem paliwowym oraz obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

Deklaracje podatkowe: VAT-7 (w wersji 20), VAT-8 (w wersji 10), VAT-9M (w wersji 9) należy stosować począwszy od rozliczeń za listopad 2019 r. Natomiast deklarację w VAT-7K (w wersji 14) należy stosować począwszy od rozliczeń za IV kwartał 2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności