Użyczenie nieruchomości gminie przez powiat bez VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) przypomniał, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przepisy nie określają postaci wynagrodzenia. Jednak, w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług również mogą podlegać opodatkowaniu VAT (interpretacja indywidualna z 17.5.2017 r., 2461-IBPP3.4512.105.2017.2.SR).

Stan faktyczny omawianej interpretacji dotyczył udostępnienia nieruchomości, a więc świadczenia o usługowym charakterze. Organ interpretacyjny stwierdził, że nieodpłatne świadczenie usług wiąże się zwykle z poniesieniem kosztów wynagrodzeń pracowników, które nie są objęte VAT . Brak prawa do odliczenia z uwagi na związek wydatków z czynnościami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą podatnika powoduje, że nie występuje tym samym obowiązek opodatkowania VAT nieodpłatnego świadczenia usług.

Ważne
Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez powiat. Jednakże, zasadniczą przesłanką decydującą o braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia przez wnioskodawcę (powiat) ww. nieruchomości na rzecz gminy, jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sposób wykorzystania nieruchomości przez podmiot korzystający nieodpłatnie z nieruchomości nie ma znaczenia, podobnie jak motywy udostępniającego. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności