Uzupełnianie podstawy wymiaru „trzynastki” przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne powinno zostać przyjęte do podstawy wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego po uzupełnieniu. Uzupełnienie obejmuje wszystkie okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wynagrodzenie roczne podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), jeżeli w roku kalendarzowym, z którego składnik roczny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych i w związku z tym wysokość tego składnika została z tego tytułu proporcjonalnie zmniejszona. Uzupełnienie wysokości polega na ustaleniu, w jakiej wysokości pracownik otrzymałby „trzynastkę”, gdyby przepracował cały rok.

Uzupełnienie dotyczy wszystkich okresów usprawiedliwionej nieobecności. Obie wskazane w pytaniu rodzaje nieobecności są nieobecnościami usprawiedliwionymi, stąd należy je w pełni brać pod uwagę, ustalając hipotetyczną wysokość „trzynastki” dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

Jak wskazuje ZUS („Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia”, www.zus.pl, teza 313): „Składnik roczny, którym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) może być uzupełniony z zastosowaniem metody przewidzianej dla zmiennych składników wynagrodzenia, tj. kwotę otrzymanego składnika rocznego, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek, dzieli się przez liczbę dni przepracowanych w roku kalendarzowym oraz mnoży przez liczbę dni, którą pracownik przepracowałby w roku kalendarzowym albo z zastosowaniem metody przewidzianej dla stałych składników wynagrodzenia, tj. może być przyjęty w kwocie, którą pracownik otrzymałby, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował, a więc w kwocie równej 8,5% sumy pełnego wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności