UZP: Poradnik o klauzulach przeglądowych

Od rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy często trzeba czekać bardzo długo, a w tym czasie mogą się zmienić warunki rynkowe i otoczenie gospodarcze, może nawet dojść do zmian kadrowych w firmie, co również będzie rzutowało na realizację zamówienia. Zamawiający mogą próbować zabezpieczyć się przed tym, uwzględniając na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednie zapisy. Jak wskazuje UZP dobrze jest, gdy zamawiający na tyle, na ile jest w stanie przewidzieć, wprowadzał do umowy o realizację zamówienia publicznego zapisy czyniące ją bardziej elastyczną - biorąc pod uwagę zmieniające się warunki gospodarcze. Zgodnie z opinią Prezesa UZP, opierającą się na orzecznictwie unijnym, jest to warunek możliwości późniejszej modyfikacji umowy.

Nie jest to jednak łatwe zadanie, klauzule powinny być możliwie „jasne, precyzyjne i jednoznaczne”, dlatego UZP przygotowało katalog dobrych praktyk. To także odpowiedź na postulaty zgłaszane przez wykonawców w ankietach, wypełnianych w zeszłym roku dla UZP.

Klauzule adaptacyjne istnieją w polskim prawie zamówień publicznych już od wielu lat, jednak ich stosowanie nie jest łatwe. Możliwość ich stosowania wynika wprost z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W nowej ustawie, która wejdzie w życie 1.1.2021 r., będzie to odpowiednio art. 455 ust. 1 pkt 1 (istotny będzie także art. 454). Nowa ustawa zawiera rozbudowane, bardziej zniuansowane rozwiązania i do tych przepisów publikacja również się odnosi.

Publikacja przygotowana przez UZP liczy 74 strony i składa się z dwóch części:

  • ogólnej, omawiającej zagadnienie klauzul przeglądowych oraz 
  • praktycznej, która zawiera przykładowe klauzule przetargowe dla 12 branż, m.in. robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, usług: projektowych, informatycznych, utrzymania czystości, czy transportowych.

Autorzy publikacji podkreślają, że nie należy przykładowych klauzul przepisywać wprost do umów - jak można przeczytać "w sposób automatyczny czy wręcz bezrefleksyjny". Klauzule, które znalazły się w opracowaniu powinny zostać zmodyfikowane tak, by pasowały do specyfiki konkretnego zamówienia.

Jak można przeczytać w opracowaniu: klauzule zostały przygotowane w oparciu o analizę najbardziej typowych i najczęstszych wyzwań, z jakimi mierzą się zamawiający oraz wykonawcy i mają być źródłem inspiracji, z którego zamawiający powinni korzystać, konstruując własne klauzule. W opracowaniu można znaleźć klauzule przeglądowe dla 12 branż: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz usług: projektowych, informatycznych, utrzymania czystości, transportowych, odbioru odpadów, ubezpieczeniowych, bankowych, dostawy sprzętu komputerowego czy mebli, najmu/dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, dostawy mebli.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności