Uznanie za zmarłego pozwala na wypłatę emerytury zaginionego za 3 lata od daty tego uznania

Osoba zaginiona, ale jeszcze nie odnaleziona, ani nieuznana za zmarłą, nadal może być uprawniona do emerytury i może otrzymywać kwoty należne z ZUS – czy to w gotówce, czy też przelewem na rachunek bankowy. Jeżeli ktoś żyje, to ZUS nie może odmawiać zapłaty należności, nawet w przypadku, gdy ubezpieczony-emeryt nigdy się nie odnajdzie i zostanie ostatecznie uznany za zmarłego.

Tym samym do niezapłaconych wskutek wstrzymania wypłat należności z tytułu emerytury mają więc prawo jego zstępni i członkowie rodziny – osoby wymienione w art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 135 wspomnianej ustawy wypłatę świadczenia wznawia się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. Mają oni prawo do tych świadczeń niezależnie od prawa do spadku, ponieważ prawo to dotyczy świadczeń publicznoprawnych, co do których nie mogą mieć zastosowania przepisy KC (wyrok SN z 13.1.2015 r., akt I UK 144/14).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności